ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

 Výchovné poradenstvo

 

   
Výchovná poradkyňa Ing. Marta Švecová
Kunzultačný deň  utorok 13.15 - 15.15 hod.
Konzultačné hodiny  podľa individuálneho dohovoru
Kontakt  042/4358745            

 

HARMONOGRAM PRIJíMACIEHO KONANIA V šK. ROKU 2016/2017
do 20.2.2018

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

21.3.2018 TESTOVANIE 9
5.4.2018 Náhradné testovanie 9
25.3. -
-15.4.2018
Talentové skúšky
do 10.4.2018 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností a talentu).
14.5.2018 1. kolo prijímacích skúšok - vrátane 8-ročných gymnázií - 1.termín
17.5.2018 1. kolo prijímacích skúšok- 2.termín
19.6.2018 2. kolo prijímacích skúšok

Bližšie informácie  o testovaní žiakov 9. ročníka a prijímacích skúškach si môžete pozrieť na  www.svs.edu.sk  

 

Výchovné poradenstvo.doc (51 kB)

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode