ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Užitočné linky

Obec Pružina                        www.pruzina.eu

Štátny pedagogický ústav      www.statpedu.sk

Moderná škola                      www.modernaskola.sk

Internetová škola                  www.oskole.sk

Krajský školský úrad             www.ksutn.sk

Projekt Infovek                    www.infovek.sk

Štátna školská inšpekcia       www.ssiba.sk

Centrum voľného času P.B.    www.cvcpb.szm.sk

Slobodná encyklopédia          www.wikipedia.sk

Slovenský inštitút mládeže   www.iuventa.sk

Moderný učiteľ                      www.modernyucitel.net

Partner učiteľov, pomoc žiakom, poradca rodičom  www.exam.sk

Bezpečne na internete           www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk,

                                           www.pomoc.sk, www.stopline.sk

 

 
 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode