ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Učitelia

  šk. r. 2019/2020

  Triedni učitelia                                                                                                             

1. A   

Mgr. Bronislava Rapušáková
1. B Mgr. Slavka Bolcárová

2. A

Mgr. Jana Janíková

2. B Mgr. Marta Bardyová
3. A Mgr. Martina Michalcová

4. A 

Mgr. Zuzana Slezková

4. B Mgr. Daniela Haviarová
5. A Mgr. Petra Mikulíková
6. A Ing. Katarína Mlyniská
7. A PaedDr. Mária Kováčová
7. B Mgr. Mária Šebáková

8. A

Mgr. Miroslava Talašová

9. A

Mgr. Zuzana Briestenská

 

   Netriedni učitelia                                                                                        

 

Mgr. Martina Ďurišová
Mgr. Juraj Bunčiak
Ing. Marta Švecová    
Mgr. Eva Gabrišová/ŠKD/
Mgr. Miroslava Mariňáková /ŠKD/
Iveta Nižníková /ŠKD/
 


 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode