ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Učitelia

  šk. r. 2018/2019

  Triedni učitelia                                                                                                             

1. A   

Mgr. Jana Janíková
1. B Mgr. Miroslava Janceová 

2. A

Mgr. Daniela Haviarová

3. A Mgr. Zuzana Slezková
3. B Mgr. Daniela Haviarová

4. A 

Mgr. Bronislava Rapušáková

4. B Mgr. Slavka Bolcárová
5. A Mgr. Adriana Šterdasová
6. A PaedDr. Mária Kováčová
6. B Mgr. Mária Šebáková
7. A Mgr. Miroslava Talašová

8. A

Mgr. Zuzana Briestenská

9. A

Ing. Katarína Mlyniská

 

   Netriedni učitelia                                                                                        

 

Mgr. Mariana Cvengošová
Mgr. Juraj Bunčiak
Mgr. Petra Mikulíková
Ing. Marta Švecová    
Mgr. Mária Šebáková
Mgr. Eva Gabrišová/ŠKD/
Iveta Nižníková /ŠKD/
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode