ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

šk.rok 2012/2013

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec                                                                  

Školské kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
1. miesto  5. - 6. ročník Barbora Briestenská, V.B
2. miesto   Roman Kukuča, VI.A
3. miesto   Lucia Hlubinová, VI.B
1. miesto 7. - 9. ročník Pavlína Svitková, IX.B
2. miesto   Mária Janceová, VIII.A
3. miesto   Alica Kučerová, VII.A
3. miesto   Alžbeta Valášková, VII.A
Okresné kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
2. miesto 5. - 6. ročník Barbora Briestenská, V.B
     
Krajské kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
Cena poroty 5. - 6. ročník Barbora Briestenská, V.B
     

Hviezdoslavov Kubín                                                                                           

Školské kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
1. miesto  Poézia  2. - 4. ročník Veronika Jančeková, II.A
2. miesto   Vanesa Gastnerová, II.A
3. miesto   Ivana Bačíková, IV.B
1. miesto Próza 2. - 4. ročník František Nemec, II.A
2. miesto   Daniela Janceová, III.A
3. miesto   Natália Balogová, III.A
1. miesto Poézia 5. - 7. ročník Terézia Jančeková, V.B
2. miesto   Vladimíra Kardošová, V.A
1. miesto Próza 5. - 7. ročník Barbora Briestenská, V.B
2. miesto   Pavlína Jakubeková, VII.A
3. miesto   Karin Balogová, VI.A
3. miesto   Lucia Hlubinová, VI.B
1. miesto Poézia 8. - 9. ročník Kristián Vrábel, IX.A
1. miesto   Tatiana Kvasnicová, IX.B
2. miesto   Martina Jakubeková, VIII.A
3. miesto   Jakub Kmetík, VIII.B
1. miesto Próza 8. - 9. ročník Pavlína Svítková, IX.A
1. miesto   Katarína Kujová, IX.B
2. miesto   Eva Jakubeková, VIII.A
3. miesto   Nikola Gábrišová, VIII.B
Okresné kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
2. miesto  Próza 2. - 4. ročník František Nemec, II.A
1. miesto Poézia 5. - 6. ročník Terézia Jančeková, V.B
3. miesto Próza 5. - 6. ročník Barbora Briestenská, V.B
3. miesto Poézia 7. - 9. ročník Kristián Vrábel, IX.A
     

 

  Matematická olympiáda 

Kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
Úspešní riešitelia školského kola Z5 Milan Kubiš, V.A
  Z7 Adriana Jurkechová, VII.A
  Z9 Miroslav Jurkech, IX.A

Úspešný riešiteľ okresného kola -

2. miesto

Z9 Miroslav Jurkech, IX.A

Úspešný riešiteľ krajského kola -

6. miesto

Z9 Miroslav Jurkech, IX.A

 

Pytagoriáda                                

Školské kolo Úspešní žiaci
Kategória P3 Erik Ligas, III.A
  Jakub Ďuriš, III.A
Kategória P4 Sebastián Turza, IV.A
 

Frederik Seko, IV.A

  Andrej Samul, IV.A
  Matej Olšovský, IV.A
  Michal Bušík, IV.A
  Jakub Kubiš, IV.A
  Sebastián Kvasnica, IV.B
  Jakub Zibura, IV.B
  Simona Puchríková, IV.B
  Ivana Bačíková, IV.B
  Lucia Kardošová, IV.B
Kategória P5 Milan Kubiš, V.A
Kategória P6 Matej Kardoš, VI.A
Kategória P8 Jakub Hoferík, VIII.A
 

David Olšovský, VIII.A

  Martin Baránek, VIII.B
  Nikola Gábrišová, VIII.B
  Adam Moravčík, VIII.B
Okresné kolo Úspešný

Kategória P6

Matej Kardoš, VI.A

 

Chemická olympiáda      

Okresné kolo Meno, priezvisko, trieda
1. miesto Miroslav Jurkech, IX.A
11. miesto Ľubomír Ondreička, IX.B

 

Geografická olympiáda      

Okresné kolo Meno, priezvisko, trieda
Úspešní riešitelia Jakub Hoferík, VIII.A
 

Jakub Kmetík, VIII.B

 

Biologická olympiáda      

Školské kolo Meno, priezvisko, trieda
Úspešní riešitelia - BOTANIKA Adriana Jurkechová, VII.A
  Erika Kostková, VII.A
Úspešní reišitelia - ZOOLÓGIA Stanislava Gabrišová, IX.A
  Andrea Gabrišová, IX.A
 

Stanislava Kostková, IX.A

Slávik Slovenska                                                                                          

Školské kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
1. miesto  1. - 3. ročník Veronika Jančeková, II.A
2. miesto   Tamara Gazdíková, II.A
    Ján Janiga, III.B
3. miesto   Anastasia Olšovská, III.B
1. miesto 4. - 6. ročník Terézia Jančeková, V.B
2. miesto   Helena Jančeková, V.B
    Sebastián Turza, IV.A
Okresné kolo Kategória Meno, priezvisko, trieda
2. miesto 1. - 3. ročník Veronika Jančeková,V.B

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode