ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

šk.rok 2011/2012

Súťaže a olympiády 2011/2012

  Matematická olympiáda 

Kategória Z5   Meno, priezvisko, trieda
Úspešní riešitelia domáceho kola Lívia Kvasnicová 5.A
  Viktor Kostka 5.A
  Lucia Hlubinová 5.B
Úspešný riešiteľ okresného kola Lívia Kvasnicová 5.A
Kategória Z6 Meno, priezvisko, trieda
1. miesto obvodného kola Adriana Jurkechová  6.A
Kategória Z8 Meno, priezvisko, trieda
2. miesto obvodného kola Miroslav Jurkech 7.A

 

 Pytagoriáda

Školské kolo  Úspešní riešitelia Počet bodov
P3 Sebastián Kvasnica  21
  Sebastián Turza 20
  Lucia Šulyová 18
  Frederik Seko 18
  Michal Bušík 17
  Andrej Samul 16
  Lucia Kardošová 14
P4 Dominik Gábriš 23
  Michal Tomášek 15
  Barbora Briestenská 15
  Petra Ďurišová 15
P5 Matej Kardoš 17
  Lucia Hlubinová 15
  Matej Janúch 15
  Filip Beňadik 14
P6 Adriana Jurkechová 18
  Gabriela Šulyová 15
  Miroslav Olšovský 12
P7 Martin Baránek 15
  Dávid Olšovský 10
P8 Miroslav Jurkech 19

 

Obvodné kolo Meno, priezvisko Umiestnenie
P3 Frederik Seko 7. miesto
  Sebastián Turza 11. miesto
P4 Dominik Gabriš 7. miesto
P5 Matej Kardoš 5. miesto
P6 Adriana Jurkechová 7. miesto
P8 Miroslav Jurkech 1. miesto

  

Matematický klokan

Matematický klokan.xls (24,5 kB)

 

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo Meno, priezvisko, trieda
1. miesto  Barbora Briestenská, IV. B

 

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Obvodné kolo Meno, priezvisko, trieda
2. miesto Tatiana Kvasnicová, VIII. B

 

Chemická olympiáda

Obvodné kolo Meno, priezvisko, trieda
3. miesto Lucia Malatká, IX. A

 

Športové súťaže

vyhodnotenie športových súťaží 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode