ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri ZŠ Štefana Závodníka v Pružine je samostatný právny subjekt. Pravidelný kontakt s RŠ je zabezpečený           prostredníctvom výboru ZRŠ.

 

  Predseda ZRŠ:  Ing. Erika Seková

  Ekonómka ZRŠ: Ing. Alena Hajdíková

 

  Členovia:

Trieda Triedny aktív Trieda Triedny aktív
2.A p. Podušelová 6.A p. Jakubechová
2.B p. Haviarová 7.A p. Gazdíková
3.A p. Rosinová 8.A p. Hajdíková
3.B p. Ďuronková 9.A p. Kardošová
4.A p. Kolodzejová 1.A P. Nižníková
5.A p. Haviarová

 

 
5.B  p. Domanická    
       
       

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode