ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom vedenia školy. Spolupráca sa uskutočňuje v zmysle Štatútu RŠ.

Členovia:

RADA ŠKOLY Meno a priezvisko
Predseda - rodič Mgr. Ingrid Kolodzejová
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Mária Šebáková
  Mgr. Zuzana Briestenská
Prevádzkový zamestnanec Oľga Kapušová
Zástupcovia rodičov Anton Gábriš
  Lenka Gazdíková
  Jana Haviarová
Zástupcovia zriaďovateľa Stanislav Dolinka
  Ľubica Jance
  Bc. Miroslava Vráblová
  Pavel Mlyniský

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode